ملکه ماری (قسمت ۷) – تعالیم بهائی

ملکه ماری (قسمت ۷) – تعالیم بهائی
بهمن ۹, ۱۳۹۷

ماریا ملکه محبوب رومانیا می‌بیند که مملکت پس از فوت همسرش گرفتار بحران شده است. حتی پسر نوجوانش هم حاضر به قبول سلطنت نیست. او سعی می‌کند با تعالیم بهائی بیشتر آشنا شود و در زندگی خود از آن‌ها بهره گیرد.

ثبت نام در خبرنامه