ماریا رز بلدینگ و کمک به گرسنگان

ماریا رز بلدینگ و کمک به گرسنگان
مهر ۲۰, ۱۳۹۷

ماریا رز بلدینگ با یک دانشجوی حقوق به نام گرنت نلسون یک پایگاه اینترنتی رایگان به نام MEANS را راه‌اندازی کردند که شرکت‌های تجاری را که غذای اضافی دارند با مراکز خیریه‌ای که به گرسنگان غذا می‌دهند مربوط می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه