Program Picture

مثل نسیم

مارگریت بلمی

۰۳ تیر ۱۴۰۰

مراکش برام یادآور عطرها و بوهاست … از رواندا گلهاش رو یادم میاد … وقتی فرزند یه دیپلمات باشی یه امتیاز نسبت به بقیه داری … ادی امین رو از نزدیک دیدم و تو زئیر به عنوان نماینده آمریکا، باید کشورم رو معرفی می‌کردم … احساس می‌کردم زندگیم تموم شده … گفتم این مرد کیه جریانش چیه؟… نسیم عنایت پروردگار بر همگان می‌وزد و این هفته تجربه مارگریت بلمی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه