مارثا روت (قسمت۸) – سفر به ایران

Program Picture
مارثا روت (قسمت۸) – سفر به ایران
فروردین ۱۰, ۱۴۰۰

خانم مارتا روت که برای معرفی آئین بهائی به مردم جهان سفرهای گوناگونی می‌کرد و دور کره زمین را طی کرده بود، با اینکه سفر به ایران برایش خطرناک بود پا به این سرزمین گذاشت تا با بهائیان دیدار کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه