مارثا روت (قسمت۷) – جنگ با سرطان

مارثا روت (قسمت۷) – جنگ با سرطان
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹

خانم مارتا روت که پس از ایمان به آئین بهائی بدون اتلاف وقت، معرفی آئین بهائی را شروع کرده بود استراحت برایش معنی نداشت و در اوج ابتلا به سرطان، در بستر بیماری خوابیدن را روا نمی‌دانست و همچنان به سفرهایش به دور دنیا ادامه می‌داد.

ثبت نام در خبرنامه