مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا – بخش ۴

مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا – بخش ۴
دی ۱۷, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله به همۀ جهانیان و میانشان ایرانیان فرمودند: «نخستین گفتار دانا آنکه ای پسران خاک از تاریکی بیگانگی به روشنی خورشید یگانگی روی نمایید.»

و نیز حضرت بهاءالله به جهانیان فرمودند: «… ای دوستان سراپردۀ یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را نبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار»

سرانجام این گفتار پاک از حضرت بهاءالله موجود است که می‌فرمایند: «آسایش هنگامی دست دهد که هر کس خود را نیک‌خواه همۀ روی زمین نماید.» این سخن آسمانی گوهر آیین بهائی است. داروی درمان همۀ دردهای کنونی حهان است. تا آدمیان بدین پایگاه والا نرسند، خویشتن را نیک‌خواه همۀ مردم زمین نبینند، هرگز مهر و آشتی در جهان پدیدار نشود و بنیاد آیین آسمانی پدیدار نگردد. بدین روی حضرت بهاءالله آموزش‌های تازه‌ای که یگانگی مردم جهان بدان‌ها وابسته است را به جهانیان ارزانی فرموده‌اند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

 

ثبت نام در خبرنامه