Program Picture

مثل نسیم

لیا لویس گاربر

۲۵ شهریور ۱۴۰۰

لیا لویس گاربر:

سخت‌ترین چیز برام این بود که حس می‌کردم دارم به باورها و ریشه‌های یهودیم پشت می‌کنم و همش ذهنم درگیر بود که دارم از ریشه های مذهبیم جدا میشم و حالا چی میشه؟ خانواده‌ام چطور قبولش می‌کنن؟ خودم چطوری باهاش وفق پیدا می‌کنم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه