لوح تفسیر معانی شمس

لوح تفسیر معانی شمس
شهریور ۲۶, ۱۳۹۸

مراد از قیامت قیام مظهر الهی، یعنی رسول الهی در هر دور است. حضرت مسیح می‌فرمایند: «من قیامت و حیات هستم هرکه به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد». ظهور حضرت مسیح، ظهور رسول اکرم ظهور قیامت بود و به جانهای مردۀ ایمانی حیات بخشید. چه خوب فرمود مولوی در مثنوی معنوی:
گوش هش دارید این اوقات را
نفحه‌ای آمد شما را دید و رفت
نفحه‌ای دیگر رسید آگاه باش
در ربائید این چنین نفحات را
هر که را می خواست جان بخشید و رفت
تا از این هم وانمانی خواجه تاش

مولوی مرد جاودانۀ عرفان به حقیقت پی برده بود و ظهورات الهی، ظهور رسولان الهی را منبع نفحات جان بخش رستاخیزی می‌شناخت. این نفحات پی در پی را که جان‌بخش بوده است نفحات رسولان الهی دانسته است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

ثبت نام در خبرنامه