لوا گتسینگر (قسمت ۲) – رجعت دوباره مسیح، رازها گشوده می‌شوند

لوا گتسینگر (قسمت ۲) – رجعت دوباره مسیح، رازها گشوده می‌شوند
مهر ۳, ۱۳۹۷

لوا که شیفته آئین بهائی شده در کلاس درسی که یک بهائی ایرانی تشکیل داده بود شرکت می‌کند تا ببیند آیا این آئین جوابگوی راز و رمزهای کتاب مقدس می‌باشد؟

ثبت نام در خبرنامه