لوا گتسینگر (قسمت ۱۱) – لوا پیک مخصوص حضرت عبدالبهاء می‌شود

لوا گتسینگر (قسمت ۱۱) – لوا پیک مخصوص حضرت عبدالبهاء می‌شود
آذر ۶, ۱۳۹۷

مظفرالدین شاه در فرانسه است. لِوا از سوی حضرت عبدالبهاء مامور می‌شود که مکتوب حضرتش را به دست شاه ایران برساند که دادخواستی است درباره ظلم‌هایی که به بهائیان ایران می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه