سنّت و مدرنیته – بخش ۱

Program Picture

لفظ و معنا

سنّت و مدرنیته – بخش ۱
۲۳ مرداد ۱۳۹۵

از این برنامه سنت و مدرنیته موضوع مورد بحث لفظ و معناست. تعریف سنت و مدرنیته در گفت و گوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه