لزوم پیوند شرق و غرب

لزوم پیوند شرق و غرب
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

حال که خدا همه را یکسان آفریده و فرقی در میان نگذاشته، ما هم باید همه را بندگان یک خدای واحد بدانیم و فرقی در میان نگذاریم.

ثبت نام در خبرنامه