لزوم شناخت واقعی

لزوم شناخت واقعی
مهر ۱۱, ۱۳۹۴

بررسی بخش هشتم از کتاب “عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی” نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. لزوم شناخت واقعی کسی که قصد ازدواج با او را داریم.

ثبت نام در خبرنامه