Program Picture

لزوم اشتغال به کسب و کار

مهر ۱۷, ۱۳۹۷

آیا راهکارهای اقتصادی موجود میتواند مشکل بیکاری و بحران‌های مالی‌ را چاره کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه