لج‌بازی در فرزندان

لج‌بازی در فرزندان
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

مادری پسری دارد که لج‌بازی می‌کند به خصوص زمانی که در حضور دیگران هستند. سوالش این است که چه باید کرد؟

ثبت نام در خبرنامه