کفه‌های نابرابر زندگی

Program Picture
کفه‌های نابرابر زندگی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

رفتارهای سردی که گرمای هزار مهر و محبّت را در این دل آدمی پژمرده کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه