کری برودی
مرداد ۲۵, ۱۳۹۸

کری برودی که در خانواده‌ای مهاجر بزرگ شده، برای تسهیل زندگی دیگر مهاجران، سعی دارد با اجرای برنامه آموزش آشپزی به آنان در پیدا کردن شغل آینده‌شان کمک کند.

ثبت نام در خبرنامه