کبوتر بچه‌ای در میان خارستان

Program Picture
کبوتر بچه‌ای در میان خارستان
آبان ۳, ۱۳۹۹

فاجعه‌هایی همچون سیل در شیراز اگر رخ می‌دهد آدمی از یک سو مصمم می‌شود تا مانع رخداد مجدد چنین حادثه‌هایی بشود. ولی از آن سو تلاشی نیز می‌کند تا در دل همان فاجعه‌ها معنایی اگر به دست مردم خلق شده، آن را بیابد و در جان خود حک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه