کبوتر بچه‌اى در میان خارستان

ورقی از خاطرات
کبوتر بچه‌اى در میان خارستان
آبان ۳, ۱۳۹۹

فاجعه‌هایى همچون سیل در شیراز اگر رخ می‌دهد آدمى از یک سو مصمم می‌شود تا مانع رخداد مجدد چنین حادثه‌هایى بشود. ولى از آن سو تلاشى نیز می‌کند تا در دل همان فاجعه‌ها معنایى اگر به دست مردم خلق شده، آن را بیابد و در جان خود حک کند.

ثبت نام در خبرنامه