قیوم الاسماء
خرداد ۱۵, ۱۳۹۹

تفسیری است بر سوره‌ یوسف (احسن القصص) به قلم حضرت باب – شارع دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله – در نخستین شب اظهار امر یا بعثت‌شان.

ثبت نام در خبرنامه