قیوم‌الاسماء – بخش ۴

قیوم‌الاسماء – بخش ۴
آبان ۱۸, ۱۳۹۸

استاد بهرام فرید در گفتگو با رامان شکیب همچنان و برای آخرین بار در مورد یکی از مهمترین آثار حضرت باب گفتگو می‌کنند: قیّوم‌الاسماء. در این قسمت بیشتر درباره‌ گفتگویی که در این اثر در جریان است صحبت به میان آمده.

ثبت نام در خبرنامه