قیوم‌الاسماء – بخش ۱

Program Picture
قیوم‌الاسماء – بخش ۱
مهر ۲۰, ۱۳۹۸

اولین اثر حضرت باب پس از اظهار امرشان تفسیر سوره‌ یوسف یا قیوم‌الاسماء است که استاد بهرام فرید در این قسمت از چشمه‌ خورشید در رابطه با آن توضیح می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه