قیامت و تاریکی ماه و خورشید

قیامت و تاریکی ماه و خورشید
مهر ۲۱, ۱۳۹۸

می‌گویند در قیامت ماه و خورشید تاریک می‌شوند؛ آیا این امکان پذیر است؟ آیا تفسیر خاصی دارد؟

ثبت نام در خبرنامه