قهرمان پنجاه‌و‌یکم و پنجاه‌ودوم: همیشه همراه و دوستِ دومتریِ من

قهرمان پنجاه‌و‌یکم و پنجاه‌ودوم: همیشه همراه و دوستِ دومتریِ من
آبان ۹, ۱۴۰۰

قهرمان پنجاه‌ و‌ یکم، همیشه همراه: تشخیص دکترا «اختلال گُنگی انتخابی» بود. من در حضور آدمای دیگه آن‌قدر دچار اضطراب می‌شدم که از نظر فیزیکی قادر به حرف زدن نبودم.

قهرمان پنجاه‌ و دوم، دوستِ دومتریِ من: پدرم، با وجود دو متر قد و هیکل بزرگ، خیلی آدم مهربون و ملایمیه. موزیک خیلی دوست داره و یادم نمیاد تا حالا داد زده باشه.

ثبت نام در خبرنامه