قهرمان سی‌و‌ششم و سی‌و‌هفتم: زن آهنین و انسان دوستی از سودان

قهرمانان بی‌نقاب
قهرمان سی‌و‌ششم و سی‌و‌هفتم: زن آهنین و انسان دوستی از سودان
شهریور ۲۱, ۱۴۰۰

قهرمان سی‌و‌ششم، زن آهنین: ۱۵ سالم بود که بابام خودکشی کرد. مطمئنم این تجربه برای مامانم خیلی سخت و دردناک بوده، ولی یه جورایی تونست از پسش بر بیاد.
قهرمان سی‌و‌هفتم، انسان‌دوستی از سودان جنوبی: ارتش دستورِ جمع‌آوری نیرو داد بود. من کوچیک‌ترین عضو خانواده بودم، برای همینم خانوادم منو انتخاب کردن، درحالی‌که هفت‌هشت سالم بیشتر نبود.

ثبت نام در خبرنامه