قهرمان سی‌ و‌ ششم و سی‌ و‌ هفتم: زن آهنین و انسان‌دوستی از سودان

قهرمان سی‌ و‌ ششم و سی‌ و‌ هفتم: زن آهنین و انسان‌دوستی از سودان
شهریور ۲۱, ۱۴۰۰

قهرمان سی‌ و‌ ششم، زن آهنین: ۱۵ سالم بود که بابام خودکشی کرد. مطمئنم این تجربه برای مامانم خیلی سخت و دردناک بوده، ولی یه جورایی تونست از پسش بر بیاد.
قهرمان سی‌ و‌ هفتم، انسان‌دوستی از سودان جنوبی: ارتش دستورِ جمع‌آوری نیرو داد بود. من کوچیک‌ترین عضو خانواده بودم، برای همینم خانوادم منو انتخاب کردن، در حالی‌ که هفت‌ هشت سالم بیشتر نبود.

ثبت نام در خبرنامه