قهرمان سی‌ و‌ دوم و سی‌ و‌ سوم: دکتر نلسون و پزشک بخش اطفال در مرکز سرطان

قهرمان سی‌ و‌ دوم و سی‌ و‌ سوم: دکتر نلسون و پزشک بخش اطفال در مرکز سرطان
شهریور ۷, ۱۴۰۰

قهرمان سی‌ و‌ دوم، دکتر نلسون: پدر و مادر من به امید پیشرفت ما بچه‌ها به امریکا مهاجرت کردن. بنابراین ادامه‌ تحصیل ما براشون خیلی مهم بود و همیشه بهم می‌گفتن: «تو باید دکتر بشی.»

قهرمان سی‌ و‌ سوم، پزشک بخش اطفال در مرکز سرطان: اگه یک درصد امید به درمانی باشه، ارزش امتحان کردن رو داره. حتی اگه هیچ‌کس نخواد امتحانش کنه، من این کارو می‌کنم.

ثبت نام در خبرنامه