Program Picture

قناعت

آذر ۱۱, ۱۳۹۶

آیا در دنیای کنونی‌ که مصرف‌گرایی به شدت رو به افزایش است، قناعت می‌تواند جایگاهی داشته باشد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه