قناعت
مهر ۲۰, ۱۳۹۶

آرش: البته این هم خیلی مهمه. تو خیلی از مسائل پیدا کردن حد اعتدال خیلی مهارت می‌خواد. تو همین مسئله قناعت آدم باید خیلی مواظب باشه که دچار افراط و تفریط نشه.
تهمینه: مثل آدمی که به بهانه این که اهل مادیات نیست، نمی‌خواد سهم خودش رو تو فعالیت‌های اقتصادی جامعه بازی کنه و یه جورایی بار زندگی خودش رو هم می‌خواد بندازه گردن بقیه.

ثبت نام در خبرنامه