قلعه شیخ طبرسی

Program Picture
قلعه شیخ طبرسی
فروردین ۲, ۱۳۹۶

در این قسمت از «دمی با تاریخ» ابتدا نیم‌نگاهی خواهیم داشت به جشن نوروز بابیان در قلعه‌ شیخ طبرسی، سپس با آخرین عید زندگی حضرت باب آشنا خواهیم شد و نهایتاً به تاریخ آئین بهائی خواهیم رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه