قلب پاک
خرداد ۱۹, ۱۴۰۰

به این صدا گوش بسپار که قلب را شادمان کند بسیار پند اول اینست، داشتن قلبی پاک قلبی مهربان، قلبی درخشان

ثبت نام در خبرنامه