Program Picture
قصه نوروزی
فروردین ۹, ۱۳۹۷

در نخستین نقطه‌ سرخط سال جدید، به مناسبت نوروز، یک قصه‌ نوروزی خواهید شنید از کتاب «عطر سنبل عطر کاج» که به مقایسه‌ نوروز و کریسمس در ایران و آمریکا می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه