Program Picture
قسمت ۸
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

سوال هشتم: حضرت بهاءالله طی چند مرحله به عالم اعلام فرمودن که پیام‌آور جدید از طرف خداوند هستند. در این قسمت جناب رحیمی این مراحل رو توضیح میدن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه