قسمت ۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷

سوال هشتم: حضرت بهاءالله طی چند مرحله به عالم اعلام فرمودن که پیام‌آور جدید از طرف خداوند هستند. در این قسمت جناب رحیمی این مراحل رو توضیح میدن.

ثبت نام در خبرنامه