قسمت ۸
آذر ۷, ۱۳۹۶

حضرت بهاءالله در لوح سلطان خطاب به ناصرالدین شاه او را مرجع قضاوت بین مردم می‌دانند. این موضوع و بیشتر در این قسمت از به پادشاه ایران.

ثبت نام در خبرنامه