Program Picture

نرگس شیراز

قسمت ۸
۰۹ فروردین ۱۳۹۹

شیراز با نبود سید باب بی‌روح گشته بود، وقتی هنوز خدیجه بیگم جای خالی خال اعظم را حس می‌کرد، میرزا ابوالقاسم بعد از شفای بیماری‌اش عازم مکه شد و این امر باعث تنهاتر شدن هر روزه خدیجه بیگم میشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه