قسمت ۷
آبان ۱۱, ۱۳۹۶

مرور مقالۀ «پنج چیزی که از کار با سیاستمدارها یاد گرفتم»، نوشتۀ دیوید لنگنس، و مقالۀ «تأثیر کلمات در مقابل قدرت عشق»، نوشتۀ درِل راجرز.

ثبت نام در خبرنامه