Program Picture
قسمت ۶
آبان ۲۳, ۱۳۹۶

آیا پیامبران از ابتدا به مقام خود واقفند؟ جناب خرسندی در این قسمت به این سوال و سوالات دیگر پاسخ خواهند داد.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه