قسمت ۶
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵

مرور دو مقالۀ دیگر از مجموعه «وضعیت جهان»، نوشته دیوید لنگنس با عناوین «کاهش میزان مرگ و میر کودکان» و «تراژدی سه‌گانه‌ مرگِ هنگام زایمان».

ثبت نام در خبرنامه