قسمت ۵
دی ۱۶, ۱۳۹۶

– گفتمان اصلی فرهنگ رقابت چیست؟
– رابطه غلبه و سیطره با قدرت.
– تقسیم‌بندی پروفسور کارلبرگ درباره قدرت.

ثبت نام در خبرنامه