قسمت ۵
مرداد ۹, ۱۳۹۵

ادامه بررسی دورنمای سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ در اهمیّت توانمندسازی زنان برای جلوگیری از محرومیّت بچّه‌ها از تحصیل.

ثبت نام در خبرنامه