Program Picture

نرگس شیراز

قسمت ۵
۱۰ اسفند ۱۳۹۸

خدیجه بیگم با دل آشفته‌ای که داشت سعی می‌کرد تا بتواند از بزرگان تقاضای کمک کند تا این توطئه خاتمه یابد، ولی گویی که حاکم شهر خیالاتی در سر داشت و از شنیده‌ها ترسیده بود و سید باب را برای خود، دشمن می‌پنداشت. چند روزی حضرت باب در کنار خدیجه بیگم در بیت مبارک شیراز حضور یافتند. خدیجه بیگم بهترین ساعات و لحظات عمرش را در آن مدت کوتاه سپری می‌کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه