Program Picture

نرگس شیراز

قسمت ۳
۲۶ بهمن ۱۳۹۸

خدیجه بیگم شناخت دیگری از همبازی قدیمی‌اش داشت و کسی را در مقابل خویش می‌دید که بزرگواری‌اش باعث نگرانی‌های بیشتری در وجودش میشد. ولی همسر بزرگوارشان با کلماتی گوهربار او را به آرامش دعوت کرد و خدیجه بیگم بر عظمت وجود همسر مبارک خویش سجده کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه