قسمت ۲۱
فروردین ۲۶, ۱۳۹۹

حضرت ولی امرالله می‌فرمایند: ای اهل عالم و ارباب ظلم و ستم، یقین نمایید که ما اهل بهاء آیین خود را به خون خود خریده و شهد فدا در سبیل حب اش چشیده، به امیدش زنده ایم و از مادونش رسته. امرش را تا آخرین نفس ناصریم و بلایایش را در هر حال حامد و شاکر

ثبت نام در خبرنامه