Program Picture
قسمت ۲۰
مرداد ۴, ۱۳۹۷

مرور مقاله‌های «لطفا از اشتباه کردن نترسید!» نوشتۀ کیتی رومن، و «سه راه سازنده در مواجهه با حوادث طبیعی»، نوشتۀ دریک استون.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه