قسمت ۲
مهر ۲۸, ۱۳۹۶

در این قسمت از پارسا فنائیان واکنش‌های سیاستمداران دنیا به دویستمین سال تولّد حضرت بهاءالله را خواهید شنید.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه