Program Picture

نرگس شیراز

قسمت ۲
۱۹ بهمن ۱۳۹۸

در اولین بهار زندگی‌اش که پر از عطر و بوی خوشبختی میداد … خدیجه بیگم در عالم رویا آینده‌ای را دید که او را پریشان کرد و همسر بزرگوارش آگاهانه از تقدیرشان او را به آرامش خواند. هر دو خود را برای سختی‌های زندگی آماده کرده بودند که خداوند فرزندی را بر آن‌ها بخشید ولی عمر این کودک کوتاه بود و خیلی زود داغ فرزند را بر دل مادرش نشاند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه