قسمت ۱۸
مرداد ۵, ۱۳۹۶

مرور مقالۀ «حکمت فلاسفه از کجا می­‌آید؟»، نوشتۀ دیوید لنگنس؛ و «چهار دلیل برای ازدواج بین ­نژادی»، نوشتۀ مینو گرینال.

ثبت نام در خبرنامه