Program Picture
قسمت ۱۶
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند:
مصیبت عالم از جاهلی است که خود را به طراز علم مزیّن نماید و ظاهر کند.

استاد بهرام فرید در این قسمت از سپهر سخن، به این بیان مبارک حضرت بهاءالله خواهند پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه