قسمت ۱۶
تیر ۷, ۱۳۹۷

مرور مقاله‌های «بیایید خدمات بی اجر و مزد زنان به جامعه رو ارج نهیم» نوشته گرگ هاجز، و «جامعۀ کوچک شما کدام است»، نوشتۀ دیوید لنگنس.

ثبت نام در خبرنامه