قسمت ۱۶
تیر ۲۲, ۱۳۹۶

مرور مقالۀ «رنگ‌ها را باید دید: سه روش برای طرح موضوع نژادپرستی»، نوشتۀ حسین آلمارت؛ و مقالۀ «معنای حقیقی برنده‌شدن در بحث»، نوشتۀ گرگ هاجز.

ثبت نام در خبرنامه