قسمت ۱۵
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

مرور مقاله‌های «خطر برچسب زدن به دیگران» نوشته لیلی میلر مورو، و «در محل کار بردبار،‌ مهربان و ثابت‌عقیده باشید»، نوشته دریک استون.

ثبت نام در خبرنامه