قسمت ۱۳
تیر ۱, ۱۳۹۶

مرور مقالۀ «آیا شما هنرمند در سایه هستید؟»، نوشتۀ جین تات؛ و مقالۀ «خدایا، نشانه‌ای نشانم بده!»، نوشتۀ کیتی رومن.

ثبت نام در خبرنامه